GK VALLH PR INT UCH KORAD SE UCH Jejmic's Lea x KORAD LPI SE BCH SE LCH SE UCH TJH Billy

 

  leagardens_brasse2
Leagården's Brasse
Leagården's Bilbo Leagården's Bimbo
       
Titlar KORAD 
LPI 
TJH
   
 HD  A  UA  
 MH Känd mentalstatus
1;a på skott
Känd mentalstatus
1;a på skott
Känd mentalstatus
1;a på skott
 Korning  KORAD  GK Mentaldel   
 Avel  7 kullar    
 Lydnad LPI
Uppflyttad klass 3
Uppflyttad klass 3  
 Bruks Spår EKL Cert Sök EKL Cert  
 Övrigt  TJH    

 

 Stamtavla

 

S27519/94
KORAD LPI SE BCH SE LCH SE UCH TJH

Billy
S55977/87
KORAD SE BCH SE L(ELIT)CH SE LCH

Toccatas Apache
S30201/79
FI UCH KORAD SE UCH

Jumbuck Red-Cturbo
S55059/75
GK VALLH PR KORAD NO UCH SE UCH

Stormkappans Red Emblem
S01755/75
FI UCH KORAD

Stormkappans Red Cindy
S13638/84
Yttergårdens Black Oongie's Baby
S47509/76
AU CH GK VALLH PR INT UCH NORD UCH

Nymagee Oongarra
S19118/79
GK VALLH PR NO UCH SE UCH

Yttergårdens Red Funny
S30791/90
SE UCH SE V-91 SE V-92 TJH

Anja
S22228/87
INT UCH KORAD SE LCH SE UCH

Evallens Chocolate Tsar
S35910/81
Noongah Black Attack
S11423/84
GK VALLH PR

Evallens Blue Madonna
S34423/87
SE UCH

Nemårs Ulli
S18531/81
INT BCH KORAD NORD V-84-85 SE BCH SE LCH SE&NO UCH

Glimmergruvans Krick
S12141/84
NORD V-85

Nemårs Mazarin
S39149/92
GK VALLH PR INT UCH KORAD LP SE UCH

Jejmic's Lea
S19489/86
GK VALLH PR INT UCH KORAD SE UCH SE V-89

Evallens Chocolate Quantas
S35910/81
Noongah Black Attack
ANKC.2V74
AU CH

Noongah Black Jack
ANKC9V77
Noongah Ukurrie
S46137/79
FI UCH GK VALLH PR INT UCH KORAD SE UCH

Ballure Swedish Dream
ANKC20V76
AU CH

Checkmate Black King
S46139/79
AU CH

Ballure Dorothy Dee
S10809/87
GK VALLH PR KORAD SE UCH

Alice
S14497/81
KORAD SE UCH

Evallens Hubert
S47509/76
AU CH GK VALLH PR INT UCH NORD UCH

Nymagee Oongarra
S46139/79
AU CH

Ballure Dorothy Dee
S23002/83
Jejmic's Red-Amanda
S42872/81
Elvinvale Dustin
S25877/78
Evallens Red-Cyclone